Onboarding - Kala Welcome on board

WDROŻENIE ONBOARDINGU

CO ZYSKUJESZ

0 %
Nawet 91% pracowników pozostaje w organizacji dłużej, kiedy na początku ich pracy uczestniczą w onboardingu.
0 %
62% pracowników zatrudnionych w ciągu ostatnich 12 miesiącach zrealizowało swoje pierwsze cele w założonym czasie, jeżeli firma prowadziła onboarding.
+ 0 %
o 33% rocznie wzrasta poziom satysfakcji Menedżera ds. rekrutacji, w porównaniu do 3% wzrostu w organizacjach, w których nie wdrożono systemu onboarding.
Oddziały-zagraniczne-firm
0 %
pracowników pozostaje w firmach, gdzie proces onboardingu nie istnieje.
0 %
pracowników zrealizowało swoje pierwsze cele, jeżeli firma nie prowadziła onboardingu.
do 0 %
do 3% wzrasta poziom satysfakcji Menedżera ds. rekrutacji, jeżeli w jego organizacji sytemu onboardingu nie wdrożono.

"Według badań Wynhurst Group w ciągu pierwszych 45 dni zatrudnienia występuje 22% rotacja pracowników. 50% osób odchodzi w ciągu pierwszych 4 miesięcy pracy"